Det er ikke langt fra enstemmighet blant verdens fremste klimaforskere at menneskene er skyld i klimaendringene. Spørsmålet synes derfor avgjort. Det er ikke noe å diskutere! En stadig større og mer høylytt gruppe hevder imidlertid at det ikke er så enkelt, og at analysen og modelleringen som klimavitenskapen bygger på er helt hinsides komplisert og sammensatt. Som en følge av dette hevder de derfor at all usikkerhet legges lokk på og at FNs klimapanel uttaler seg skråsikkert om ting forskerne selv mener er usikkert. Samtidig hevder de at de som har andre tolkninger diskrediteres og mister forskningsstøtte.
Stein Bergsmark er en reprentant for denne gruppen som tør å utfordre konklusjonene fra FNs klimapanel. Han vil redegjøre for sine teorier i et møte på Risør Bibliotek tirsdag 7. november kl 19.00. Bergmark er åpen for en dialog med publikum etter dette foredraget som arrangeres av Folkeakademiet Risør i samarbeid med Risør Bibliotek.
Inngang: 150,-
Translate »
Click to listen highlighted text!