Encyclopedia Britannica kan bruker på biblioteket og hjemmefra. Bibliotekbrukere som har fått nasjonalt lånekort ved et folkebibliotek i Aust-Agder har tilgang. Skriv inn lånenummer, N + 9 siffer.

Bruk disse lenkene:

Encyclopedia Britannica

Britannica Library Junior (Age Group 5 to 10) – http://library.eb.co.uk/storelibrarycard?id=austagderfb&target=/levels/junior

Britannica Library Student (Age Group 10 to 14) – http://library.eb.co.uk/storelibrarycard?id=austagderfb&target=/levels/student

Britannica Library Adult (Age Group 14 and Up) – http://library.eb.co.uk/storelibrarycard?id=austagderfb&target=/levels/adult

Britannica Image Quest (bildebase) – http://quest.eb.com/storelibrarycard?id=austagderfb
Britannica Image Quest er en stor bildebase som gir tilgang til over en million bilder fra profesjonelle fotografer. Disse kan brukes ikke-kommersielt, dvs det er tillatt å bruke bildene dersom du bruker dem i produkter du ikke selger/tjener penger på. Bildene er i lavoppløst kvalitet. Husk å oppgi hvor bildet er hentet fra dersom du bruker det i for eks en skoleoppgave.

Eksempel på søk her. Opplysningene som står ved ‘credit’ gjengis når du bruker bildet.

Eksempel på søk i Britannica Image Quest: Old tractors

Eksempel på søk i Britannica Image Quest: Old tractors

 

Tjenesten er finansiert av Aust-Agder bibliotek og kulturformidling og Encyclopedia Britannica er tilgjengelig i alle folkebibliotek i Aust-Agder.

Translate »
Click to listen highlighted text!