Torsdag 17.11 kl 12 inviteres frivillige, bibliotek og frivilligsentraler i Agder til et gratis inspirasjonsseminar om frivillige og frivillighet på Risør bibliotek. Nina Næsheim forteller om, og viser gleden ved å fortelle og Jonas Øhlckers forteller om den verdifulle frivilligheten og om den nye frivillighetsstrategien til Agder Fylkeskommune.

På programmet står det også en oppfordring til å rekruttere blant annet nye leseombud og språkkafeverter. Det blir bevertning og god tid til å prate om hvordan det frivillige arbeidet organiseres i hver enkelt kommune.

Deltakere fra Vegårshei, Gjerstad, Tvedestrand, Åmli og Arendal inviteres til Risør.

Send påmelding med navn, telefonnummer og evt diett
Påmelding til: anita.vestervik@risor.kommune.no

Translate »
Click to listen highlighted text!