Litteraturrommet onsdag 22. mars kl 19
Er mangfoldet i Risør-politikken truet ved årets valg? Står vi i fare for å bli stående igjen med kun fire store partier, og ett eller to småpartier? Hva har det i så fall å si for lokaldemokratiet? Og hva har rollen til de små politiske partiene i Risør vært i nyere historie?
Vi dykker ned i en smånerdete, men etter vår mening spennende underverden av lokaldemokratiet: Viktigheten av de små partiene.
Situasjonen er foreløpig som følger: Vi vet at både Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre og Rødt kommer til å stille liste. Senterpartiet, som er noe mindre enn de andre partiene, stiller også. Også Fremskrittspartiet forsøker å få liste på plass, men uten deres frontfigur Magnus Stø Kittelsen.
Foreløpig vet vi ikke hvordan det blir med Kristelig Folkeparti. Vi vet ikke om Miljøpartiet de Grønne får stablet en liste på plass, og det har vært stille fra SV.
I neste utgave av Politikk, preik og paroll på Risørhuset snakker vi nærmere med Magnus Stø Kittelsen som i en årrekke har vært Fremskrittspartiets ansikt utad i Risør. Han vet bedre enn mange hvordan det er å representere et relativt lite parti i Risør-sammenheng, og hva slags utfordringer dette gir. Dessuten gir han seg i Risør-politikken, og FrP mister sin fremste profil.
Vi snakker også med Rune Hansen som satt i kommunestyret for Miljøpartiet de Grønne. Hva tenker han om det å være et mikroparti i lokalpolitikken? Og hva mister vi når makten blir samlet på færre partier?
Vi møter også ordfører gjennom snart 12 år, Per Kristian Lunden, som kommer med sine observasjoner om hvordan dynamikken i lokalpolitikken endres av de små partiene.
Men er man sjanseløs som et lite parti? Viktor Hauge i Senterpartiet har vært både varaordfører og fungerende ordfører, selv om partiet bare har to mandater. Vi får også høre hans perspektiver på årene som har gått, og årene som kommer.
Innleder: Sarah McDonald Gerhardsen
Ordstyrer: Lars Taraldsen
Paneldeltakere: Per Kr. Lunden (AP), Magnus Stø Kittelsen (FrP), Viktor Hauge (SP) og Rune Hansen (tidligere MDG)
PS: Det blir relativt mannstungt i panelet denne gangen, men vi satser på at det er unntaket, og ikke regelen.
Vel møtt i Risørhuset klokka 19:00 onsdag 22. mars
Gratis for alle
Illustratør: Terje Vestervik
Arrangementet er en del av Risør biblioteks arrangementer i forbindelse med Byjubileet 2023
Translate »
Click to listen highlighted text!