Litteraturrommet 27. januar kl 1300.
Både nasjonalt og internasjonalt legges det stor vekt på at elever skal kunne bruke kunnskaper og ferdigheter de har lært seg på skolen i nye og ukjente situasjoner. Hvordan skal skolen legge til rette for dette når mesteparten av undervisningen foregår i klasserommet?Det hevdes også at skolen er virkelighetsfjern og at elevene ikke er godt nok rustet for deltagelse i dagens samfunn. Hvordan kan regelmessig undervisning utenfor klasserommet gjøre skolen mer virkelighetsnær og relevant? Og hvordan kan vi sørge for at uteskole blir noe mer enn en hyggelig turdag?
Foredragsholder:

Øystein Winje, førsteamanuensis ved Institutt for Idrettsvitenskap – og kroppsøving, UiA. 

Translate »
Click to listen highlighted text!