Lørdag 1. mai kl 1300. Litteraturrommet

Alkohol er et lovlig rusmiddel og kan kjøpes i nærbutikken. Vanedannende medikamenter foreskrives av lege på bakgrunn av diagnoser og lidelser. Hva vet vi om bruken av alkohol og vanedannende legemidler blant eldre (65+) i Norge? Hvor går grensene for hva som er samfunnets ansvar, og hva som er en privatsak for den enkelte eldre?  Og er fastlegeordningen til hinder for at eldre med alkoholproblemer får god hjelp?

Med utgangspunkt i en fersk kunnskapsoppsummering om eldre og alkoholbruk i Norge, samt egen forskning på fastlegeordningen og hjemmeboende eldres erfaringer, vil de tre foredragsholderne belyse trender, utfordringer og alkoholens kulturelle, sosiale og symbolske funksjon i Norge.

Om foredragsholderne: 

Anne Jørstad Antonsen er stipendiat ved Senter for omsorgsforskning, Universitetet i Agder. Hun arbeider på en doktorgradsavhandling om hjemmeboende eldre og samtidig bruk av alkohol og vanedannende medikamenter.

Kristin Briseid er postdoktor ved Senter for omsorgsforskning, Universitetet i Agder. Hun er her tilknyttet det forskningsrådsfinansierte prosjektet ROMEO, som undersøker hvordan organiseringen av kommunale tjenester påvirker pasientforløp for hjemmeboende eldre med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer.

Terje Emil Fredwall er professor ved Senter for omsorgsforskning, Universitetet i Agder. Han utga i fjor kunnskapsoppsummeringen «Alkoholbruk blant eldre», skrevet sammen med Anne Jørstad Antonsen.

Translate »
Click to listen highlighted text!