Informasjon

Bøker
har ved begge avdelinger totalt 43 000 bøker fordelt på fag- og skjønnlitteratur.
Ønskede bøker vi ikke selv har, kan lånes inn fra andre bibliotek
Utlånstid: 4 uker

Tidsskrifter
Risør bibliotek abonnerer på 100 tidsskrifter, og filialen på 14. Det blir lagt vekt på et bredt og allsidig utvalg. Tidsskriftene (ikke de nyeste) kan lånes med hjem.
Utlånstid: 4 uker

Aviser
Norske: Aftenposten, Dagens Næringsliv, Morgenbladet, Fædrelandsvennen, Agderposten,Klassekampen, Tvedestrandsposten og Aust Agder Blad. Vi tilbyr også Pressreader og ATEKST. Pressreader er en digital avisdatabase med aviser fra hele verden, og Atekst er en digital database med alle Norges aviser, gratis tilgjengelig.

Leses på biblioteket. Aviser blir oppbevart ca. 4 uker
Utlånstid: 4 uker

Lydbøker
Ca. 400 lydbøker for barn og voksne, klassikere og moderne forfattere.
Utlånstid: 4 uker

DVD
Vi låner ut DVD for barn ved begge avdelingene. Tilbudet er gratis og samlingen består totalt av ca.520 filmer.
Utlånstid: 1 uke

Språkkurs
Biblioteket har språkkurs i følgende språk: engelsk, tysk, fransk, spansk, portugisisk og italiensk. I tillegg norskkurs for innvandrere.
Utlånstid: 8 uker

Mikrofilmer
Biblioteket har følgende mikrofilmer i egne samlinger:
Aviser: Aust Agder Blad fra 1924 og fram til i dag
Nedenes Amtstidende fra 1867 til 1924
Folketanken fra 1890 til 1945
Kirkebøker: For Risør fra 1716 til 1938
For Søndeled fra 1746 til 1938
Folketellinger: For Risør og Søndeled 1865 og 1875

Internett for publikum
Biblioteket har gratis tilbud om søk på Internett for publikum.
I tillegg er det trådløst nettverk slik at publikum kan ta med egne datamaskiner. Biblioteket tilbyr svart/hvitt- og fargeutskrifter samt mulighet til å skanne og kopiere materiale.

Kommunale saksdokumenter
Kommunale saksdokumenter til alle råd og utvalg legges ut på begge bibliotekavdelingene før møtene. Reguleringsplaner blir lagt ut til gjennomsyn.
Skjemaer for søknad om kulturmidler, barnehageplass og kurser i kommunal regi legges ut.

Fjernlån (lån fra andre bibliotek)
Risør bibliotek er en del av det nasjonale biblioteknettverket og låner inn materiale vi ikke selv har.

Litteraturrom, møterom og studieceller
Bibliotekets litteraturrom kan leies for arrangement og møter. Møterommet i 2.etg er gratis til møter for lag og foreninger fra kl. 19. Møterommet bestilles i skranken, eller på mail til: risor.bibliotek@risor.kommune.no

Utstillinger
Biblioteket disponerer monteren ved inngangen, og har ansvar for skiftende utstillinger. Lokale amatører har her mulighet til å vise arbeidene sine for et stort publikum. Ta kontakt med oss for ønske om å stille ut.

Translate »
Click to listen highlighted text!