Regler for orden og oppførsel på Risørhuset

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED RISØRHUSET
Ordens og oppførselsreglementet skal sikre at alle på Risørhuset, besøkende og ansatte, har det godt og trygt på Risørhuset.  

1. Besøkende på biblioteket må opptre i samsvar med alminnelig god folkeskikk og norsk lov. Det er viktig for oss at personalet og besøkende opplever dette som et godt og trygt miljø.

2. Det er tillatt med mat og drikke på Risørhuset. Besøkende har ansvar for å rydde/vaske fellesarealer ved egen tilgrising og søl. Dette gjelder også i kinosalen.

3. Skadeverk kan bli krevd erstattet, også om det skjer ved et uhell. Det samme gjelder for ødelagte bøker, og lånt utstyr som ikke blir levert tilbake. 

4. Det er ikke tillatt å oppbevare, snurre eller kjøre sparkesykkel, skateboard eller andre kjøretøy inne. Kjøretøy kan plasseres på utsiden eller i garderoben.

5. Publikum må oppholde seg i publikumsområder. Det er ikke lov å oppholde seg på Risørhusets tak, saler eller personalrom.

6. Ta hensyn til andre, for eksempel ved samtaler og bruk av mobiltelefon. Unødig støy i fellesarealer slik som foaje og saler er ikke tillatt. 

  Følger ved brudd på ordensreglementet:  

1.  Man får en muntlig varsel og blir bedt om å ta en luftetur dersom man ikke forholder seg til ordensregler nr. 1, 2, 4 ,5 og 6. 

2. Dersom man utfordrer eller bryter ordensreglementet gjentatte ganger (3) så kan det føre til bortvising fra Risørhuset og vi kontakter foreldrene dersom personen er under 18 år. Politiet eller vekter kan bli tilkalt for å foreta bortvisningen, men det er i hovedsak personalet som kan vise bort fra Risørhusets lokaler. Bortvisningen varer ut dagen.

3.Utestenging 

Risørhuset kan utestenge personer for en bestemt tidsperiode. Dette er et alvorlig inngrep i den enkeltes rettigheter og vil kreve behandling i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser. 

4.Besøksforbud 

Ved alvorlige hendelser vil biblioteket anmelde saken og begjære besøksforbud etter straffeprosesslovens § 222a. 

5. Skadeverk

Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år. 

 

Translate »
Click to listen highlighted text!